Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /nfsmnt/hosting2_1/3/3/339ea31f-168b-4010-8b88-c2d41a0578e3/ceramizer.sk/sub/oleje/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0

Viskozitné klasifikácie motorové oleje

 

Viskozita oleja je odpor, ktorým tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa posunúť jej najmenšie častice. Na styčné plochy dvoch vrstiev tekutiny pohybujúcich sa rôznou rýchlosťou sa prejavuje viskozita tečným napätím, čím sa snaží rýchlejšia vrstva urýchľovať pomalšiu, a tá naopak zadržovať rýchlejšiu vrstvu.

Viskozita oleja je teda jednou z najdôležitejších vlastností, ktorá ovplyvňuje tekuté vlastnosti látok. Určuje režim mazania, tvorbu a únosnosť mazacieho filmu, veľkosť odporu pohyblivých častí, tesniacu schopnosť a čerpateľnosť oleja.
Vplyvom tlaku a teploty sa viskozita oleja môže meniť. Tieto závislosti určujú vlastnosti použitého oleja. Mierou závislosti je koeficient viskozity.

Niektorí z nás si ešte pamätajú, že sa motorový olej menil vždy pred zimou a letom tak, aby bola použitá správna viskozita. Rozlišovali sme špeciálne motorové oleje zimné a letné motorové oleje. Zimné motorové oleje boli viskóznejšie ako letné motorové oleje.

viskozita-oleja-vskozitne-triedy-sae-letne-zimne-jednorozsahove-olejeNa obrázku sú rôzne označenia. Pre zimu 0 až 25, pre leto 20 až 60. Čo tieto čísla znamenajú?

Nie sú to ani hodnoty viskozity, ani teplôt. Sú to iba symboly, ktoré zodpovedajú určitým viskozitám pri daných teplotách.
Aby boli jednoznačne odlíšené letné a zimné motorové oleje, tzv. jednorozsahové, používajú sa pri zimných motorových olejoch za číslom viskozitnej triedy symbol „W“.
To znamená zima z anglického slova „winter“.

 

Vývoj išiel veľmi rýchlo dopredu. S ním aj požiadavky na celosezónne motorové oleje, tzv. viacrozsahové. Motorový olej musel spĺňať požiadavky zimnej a letnej prevádzky. Jeho viskozita musela byť v medziach normy ako za mrazu, tak aj pri vyšších teplotách.

viskozita-viacrozsahovy-olej-mensia-zavislost-viskozity-na-teplote

Ak sa na viskozitu oleja pozrieme z pohľadu klasifikácie SAE, tak zistíme, že jednorozsahové motorové oleje majú túto závislosť ďaleko väčšiu než viacrozsahové motorové oleje. Tie musia svojimi vlastnosťami pokryť ďaleko väčšie teplotné rozmedzie (obr).

Dnešné motorové oleje majú väčšinou označenie, ktoré tvoria dve čísla, napr. 5W-30.
Ak si vezmeme prvé, tzv. „zimné“ číslo, môžeme povedať, že čím je menšie tým má motorový olej lepšie nízkotepelné vlastnosti.

 

Čo to prinesie motoru?
Motorový olej sa po naštartovaní dostane oveľa rýchlejšie tam, kde má byť. Má teda rýchly nábeh mazania, čím sa zníži opotrebovanie motora. Nižšia viskozita motorového oleja zaistí aj menšiu spotrebu paliva.
Energia sa nestráca prekonávaním odporu kvapaliny. Tým tiež zvyšujeme výkon motora. Tieto hľadiská majú pozitívny vplyv na životné prostredie.

Ako je to s druhým číslom charakterizujúcim motorový olej pri vyšších teplotách?
Pred pár rokmi sa uvádzalo, že čím je hodnota tohoto čísla vyššia, tým je motorový olej kvalitnejší. Má to logiku. Za vysokých teplôt je viskozita podstatne vyššia, čo zabezpečuje dostatočnú šírku mazacieho filmu s minimálnym opotrebovaním.

Vývoj dnes už túto pravdu prekonal. Aj veľmi tenký mazací film motor dokonale ochráni. Vďaka syntetickým základovým olejom a aditívnym technológiám má nová generácia motorových olejov veľmi tenký mazací film s dostatočnou únosnosťou a pevnosťou.

Aký je teda dôvod na postupý prechod k motorovým olejom s touto nižšou klasifikáciou?
Hlavne úspora paliva a vyšší výkon. Ako pri nízkych teplotách, tak aj pri vysokých teplotách vnútorné trenie kvapaliny spotrebúva energiu z paliva. Ak bude miera vnútorného trenia, tzn. viskozita, minimálna, nedôjdede k toľkým stratám energie.

KLASIFIKÁCIE PREVODOVÝCH OLEJOV
Principiálne je viskozitná klasifikácia prevodových olejov totožná s klasifikáciou olejov motorových. Sú označované symbolmi 70 – 85 pri zimných a 80 – 250 pre letné prevodové oleje. Hodnotí sa tiež správanie pri nízkych a vysokých teplotách.

VISKOZITNÁ KLASIFIKÁCIA PREVODOVÝCH OLEJOV PODĽA SAE J306

Trieda SAE Viskozita pri 100oC Maximálna teplota oC pre
viskozitu 150 000 Pas
Minimálna Maximálna
70W 4,1 -55
75W 4,1 -40
80W 7 -26
85W 11 -12
80 7 11
85 11 13,5
90 13,5 24
140 24 41
250 41

VISKOZITNÁ KLASIFIKÁCIA ISO
S výnimkou motorových a prevodových olejov popísaných v triedach SAE sa tiež veľmi bežne robí členenie ostatných mazív podľa klasifikácie viskozity ISO.
V tejto ISO VG (International Organisation for Standartization – Viscosity Grade) je normovaných 18 viskozitných tried v rozmedzí 2 mm2/s do 1500 mm2/s.
Predpísaná je iba jedna, tzv. Stredná viskozita pri 40°C, ktorá sa smie v jednej viskozitnej triede odchýliť o 10% smerom hore alebo dolu. Hydraulický olej triedy ISO VG 46 sa musí pohybovať v rozmedzí 41,4 mm2/s a 50,5 mm2/s (horný limit).

POROVNANIE
V predchádzajúcich odstavcoch sme popísali základné viskozitné rozdelenie, s ktorým sa môžete bežne stretnúť. Okrem už uvedených, existujú ešte ďalšie. Napríklad na americkom kontinente sa používa viskozita Sayboltova a stupne AGMA.

Domov | Opýtať sa na motorový olej | Zvýšenie tlakov a výkonu motora | Náhradné diely

získať ZDARMA e-book 9 zásad úspornej jazdy