Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /nfsmnt/hosting2_1/3/3/339ea31f-168b-4010-8b88-c2d41a0578e3/ceramizer.sk/sub/oleje/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0

Najčastejšie otázky o olejoch

 

1. Môžu sa motorové oleje medzi sebou miešať?
2. Čo sa stane, ak si predĺžim výmenný interval motorového oleja?
3. Aké sú výmenné intervaly motorových olejov, môžem predĺžiť výmenný interval, ak použijem kvalitnejší olej?
4. Môžu sa miešať syntetické a minerálne oleje?
5.  Aké sú dnes najpoužívanejšie viskozitné triedy pre motorové oleje v nových automobiloch?
6. Mení sa výmenný interval motorového oleja podľa typu jazdy?
7. Aké motorové oleje sa používajú pre benzínové a naftové motory?
8. Je potrebné kontrolovať pred zimou olej alebo vymieňať?
9. Čo znamenajú údaje uvedené na zadnej etikete motorového oleja? 

Môžu sa motorové oleje medzi sebou miešať?

Motorové oleje tým, že spĺňajú špecifikácie kvality podľa noriem napr. API, ACEA znamená, že oleje tej istej špecifikácie napr. SAE 5W40, resp. API SL/CF sa dajú miešať, ale väčšina výrobcov olejov doporučuje miešanie rôznych výrobcov oleja len na núdzové použitie.

Čo sa stane, ak si predĺžim výmenný interval motorového oleja?

V prípade, že sa na motorový olej jazdí dlhšie, ako to doporučuje výrobca automobilu, môže dôjsť k poškodeniu motora, nakoľko výmenný interval je testovaný výrobcom auta a je najoptimálnejší pre spoľahlivú prevádzku vozidla.
Pri výrazne dlhšom predĺžení výmeny motorového oleja dochádza k zahusťovaniu oleja, čím sa zhoršujú mazacie vlastnosti motorového oleja a v najhoršom prípade môže dôjsť k zadretiu motora.

Aké sú výmenné intervaly motorových olejov, môžem predĺžiť výmenný interval, ak použijem kvalitnejší motorový olej?

O dĺžke výmenného intervalu motorového oleja rozhoduje výlučne výrobca motora, ktorý pozná požiadavky na mazanie konkrétneho typu motora a podľa toho stanoví interval výmeny motorového oleja a parametre oleja, ktorý sa má použiť. Použitie kvalitnejšieho motorového oleja ako je predpísaný, nie je dôvodom na predĺženie intervalu výmeny motorového oleja.

Môžu sa miešať syntetické a minerálne oleje?

Miešanie syntetických a minerálnych motorových olejov, čiže produktov vyrobených na úplne inej báze sa v zásade nedoporučuje. Avšak, ak sa motorista dostane do núdze a má tak málo oleja v motore, že hrozí jeho poškodenie a nie je v tom momente možné zabezpečiť zodpovedajúci motorový olej, je možné doliať aj iný motorový olej, čiže do syntetickej náplne minerálny motorový olej.
Avšak len najnutnejšie množstvo na ukončenie cesty a je potrebné vymeniť a použiť opäť pôvodnú náplň. Aby sa predišlo takýmto prípadom „v núdzi“, doporučujeme nosiť so sebou 1 l oleja na dolievanie.

Aké sú dnes najpoužívanejšie viskozitné triedy pre motorové oleje v nových automobiloch?

Výrobcovia automobilov v súčasnej dobe doporučujú len multigrade motorové oleje, t.j. celoročné použiteľné motorové oleje.
Výrobcovia motora v súčasnosti najviac doporučujú syntetické motorové oleje podľa SAE 0W30, SAE 0W40, SAE 5W30 a SAE 5W40.

Mení sa výmenný interval motorového oleja podľa typu jazdy?

Výrobcovia motorov zatiaľ nerozlišujú výmenné intervaly pre motorové oleje podľa typu jazdy (krátke alebo dlhé trate).
Výrobcovia olejov doporučujú pre vodiča jazdiaceho v meste syntetické oleje špecifikácie SAE 5W40, SAE 5W30, resp. SAE 0W30.
Nakoľko, tieto syntetické nízkoviskózne oleje oveľa rýchlejšie premažú motor po naštartovaní a v studenej prevádzke motora, kedy dochádza k najväčšiemu opotrebovaniu motora a tiež k najvyššej spotrebe paliva.

U niektorých výrobcov automobilov napr. BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, už palubný počítač zákazníka upozorňuje na potrebu výmeny motorového oleja, podľa toho, v akom režime auto jazdí.
Je potrebné poukázať na to, že najnovšie motorové oleje nie sú použiteľné pre staré motory, nakoľko dôjde k vysokej spotrebe motorového oleja a tiež použitie najnovšieho motorového oleja neznamená, že predlžuje výmenný interval aj v motoroch, u ktorých to výrobca nedoporučuje !!!

Aké motorové oleje sa používajú pre benzínové a naftové motory?

Prevádzka benzínových motorov je v princípe čistejšia ako v prípade naftových motorov, ktoré sa však v poslednej dobe výrazne zlepšili v emisiách.
Vo vzťahu k motorovému oleju je benzínový motor šetrnejší a nemá na motorový olej také výrazné požiadavky ako naftový motor.

Súčasné motorové oleje sú vyvinuté tak, aby bol jeden motorový olej použiteľný pre obidva typy motorov:
Napr. špecifikácia motorového oleja ACEA A3/B3/B4 znamená, že motorový olej je vhodný pre všetky motory benzínové a naftové, vrátane turbomotorov a priameho vstrekovania paliva.

Je potrebné kontrolovať pred zimou motorový olej alebo olej vymieňať?

Dnešné motorové oleje sú celoročne použiteľné. Pokiaľ motorový olej pred zimou ešte nenajazdil toľko kilometrov ako predpisuje výrobca automobilu, nie je potrebné pred zimou vymieňať motorový olej.

Každý výrobca auta doporučuje buď výmenu podľa najazdených kilometrov napr. 15 000 km alebo max. 2 roky bez toho, či najazdil potrebnú vzdialenosť, ktorá je stanovená na výmenu motorového oleja.
Naši motoristi, ktorí si vymieňajú motorové oleje sami, si zvyknú vymieňať na jar, keď sa očakáva väčšia premávka vozidla, ale tento predsudok je už prekonaný a motorový olej treba vymeniť po odjazdení predpísaných kilometrov.

Čo znamenajú údaje uvedené na zadnej etikete motorového oleja?

Na zadnej etikete motorových olejov sú popísané základné informácie pre konečného spotrebiteľa a sú to:

Špecifikácia SAE

Rozdeľuje motorové oleje podľa viskozity, môže tam byť napísané napr. SAE 15W40, SAE 10W40, SAE 5W40, SAE 0W30.
Podľa toho sa na základe technickej príručky dá vybrať motorový olej SAE 5W40 alebo SAE 10W40 a zákazník z týchto dvoch variant jeden môže použiť.

Špecifikácia API

Rozdeľuje motorové oleje pod písmenom „S“ pre benzínové motory a pod písmenom „C“ pre naftové motory.
Napr. motorový olej API SL/CD je veľmi kvalitný motorový olej pre benzínové motory.
Naopak motorový olej API SG/CF je vhodný hlavne pre naftový motor.

Najkvalitnejšie motorové oleje majú dnes API SL/CF a to znamená, že sú univerzálne, t.j. použiteľné pre najmodernejšie benzínové a aj naftové motory.

Špecifikácia ACEA

Rozdeľuje motorové oleje pre osobné autá do dvoch skupín podľa:
A – oleje pre benzínové motory
B – oleje pre naftové motory

Za daným písmenom je ešte uvedené číslo, a to znamená, že čím vyššie číslo tým kvalitnejší olej.

Systém použitia je nasledovný:

A3 – pre najmodernejšie benzínové motory
B3 – pre najmodernejšie naftové motory mimo priameho vstrekovania
B4 – pre naftové motory s priamym vstrekovaním

Domov | Opýtať sa na motorový olej | Zvýšenie tlakov a výkonu motora | Náhradné diely

získať ZDARMA e-book 9 zásad úspornej jazdy