Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /nfsmnt/hosting2_1/3/3/339ea31f-168b-4010-8b88-c2d41a0578e3/ceramizer.sk/sub/oleje/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0

API klasifikácia vysvetlenie

 

Klasifikácia API (American Petroleum Institute) triedi motorové oleje podľa ich prevádzkových vlastností a ďalej prihliada k požiadavkám na vlastnosti motorového oleja pre určité konštrukcie a druhy motorov.

Táto norma rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na:
– benzínové označené písmenom „S“ (Service),
– vznetové (naftové) označené písmenom „C“ (Commercial).

Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A“ vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je motorový olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia “S”, je motorový olej prioritne určený pre benzínové motory, ak “C”, motorový olej je prioritne určený pre naftové motory.

Napr.:
SJ/CF – Motorový olej prioritne určený pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory
CE/SG – Motorový olej prioritne určený pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory

Motorové oleje

API SAMotorové oleje bez prísad do motorov pracujúcich v miernych podmienkach. Boli určené pre mazanie motorov automobilov vyrobených v rokoch 1940-1950. Zastaraná.

API SBMotorové oleje do benzínových motorov automobilov, ktoré obsahujú jednoduché prísady proti vytváraniu vysokoteplotných usadenín, nízkoteplotných kalov, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené 1954-1967). Zastaraná.

API SCMotorové oleje do benzínových motorov . Obsahujú prísady skupiny proti vysokoteplotným usadeninám, nízkoteplotným kalom, korózii a opotrebovaniu (motory vyrobené 1964 – 1967). Zastaraná.

API SD Minerálne motorové oleje do benzínových motorov. Obsahujú prísady skupiny SC a lepšie znášajú aj dlhodobé zaťaženie motorov, pretože obsahujú vysokotlakové, viskozitné a protioderové prísady. Ide o skupinu, ktorej motorové oleje boli najčastejšie používané. Zastaraná.

API SEMotorové oleje do benzínových motorov osobných automobilov. Obsahujú prísady proti vysokotepelným usadeninám, nízkotepelným kalom, korózii a opotrebovaniu. Vhodné pre mimoriadne veľké namáhanie (pre motory vyrobené v roku 1971 – 1979). Zastaraná.

API SFMotorové oleje pre mimoriadne veľké zaťaženie motorov vyrobených medzi rokmi 1980 až 1989.
Oproti SE vylepšené protioterové vlastnosti, oxidačná stabilita a ochrana voči tvorbe usadenín

API SGMotorové oleje do benzínových motorov osobných a ľahkých nákladných automobilov, modelov od roku 1989. Motorové oleje vyhovujú nárokom výkonnostnej triedy CC pre naftové motory. Môžu sa používať aj v naftových motoroch, kde sa odporúča výkonnostná trieda SE. Motorové oleje zaradené v tejto triede môžeme spravidla používať vo vozidlách s katalyzátorom. Zastaraná.

API SHMotorové oleje do benzínových motorov rovnakého určenia ako motorové oleje výkonnostnej triedy SG, avšak sú testované so zprísnenými požiadavkami na reprodukovateľnosť motorových skúšok podľa Code of Practice. Táto trieda bola zavedená v roku 1993 a prakticky zaručuje možnosť maximálneho využívania výmenných intervalov motorového oleja odporúčaných výrobcami automobilov. Zastaraná.

API SJMotorové oleje do benzínových motorov.
Vysoká kvalita zohľadňujúca prísne emisné limity a nároky na úsporu paliva. Trieda zavedená 1.1.1997. Súčasná.

API SLMotorové oleje pre všetky súčasné a staršie motory. Kategória zavedená v roku 2001. Súčasná.

API SMMotorové oleje pre všetky súčasné motory.
Kategória zavedená v novembri 2004. Motorové oleje klasifikácie SM obsahujú aditíva na kontrolovanie usadenín, aditíva pre zníženie oxidácie motorového oleja, pre zníženie opotrebovania a aditíva zlepšujúce vlastnosti motorového oleja pri nízkych teplotách. Súčasná.

API CAMotorové oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s malým obsahom síry v miernych prevádzkových podmienkach (motory vyrobené 1940 – 1960). Zastaraná.

API CBMotorové oleje do benzínových motorov a nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s väčším obsahom síry. Sú v nich prísady proti korózii a vysokotepelným usadeninám (motory vyrobené 1949 – 1964). Zastaraná.

API CCMotorové oleje do nepreplňovaných alebo čiastočne preplňovaných naftových motorov pracujúcich pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení, s palivom so širokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré vyžadujú veľmi účinnú ochranu proti vysokoteplotným usadeninám a proti korózii ložísk (1964 – 1967). Zastaraná.

API CDMotorové oleje do preplňovaných naftových motorov spaľujúce motorovú naftu s premenlivým a vysokým obsahom síry. Obsahujú prísady, ktoré majú schopnosť potláčať vznik opotrebovania a korózie (motory vyrobené 1970 – 1979). Zastaraná.

API CD IIZavedená v roku 1987. Motorové oleje pre dvojtaktné motory. Zastaraná.

API CEMotorové oleje do preplňovaných a vysoko preplňovaných naftových motorov pracujúcich v ťažkej prevádzke. Môžu nahrádzať aj motorové oleje triedy CD (motory vyrobené od roku 1983 – 1984). Zastaraná.

API CFMotorové oleje do štvortaktných naftových motorov s nepriamym vstrekovaním, najmä motorov terénnych automobilov spaľujúcich motorovú naftu s obsahom síry viac ako 0.5 %.
Bez kontroly emisií, vylepšené vlastnosti. Motorové oleje pre motory vyrábané od roku 1994. Môže byť použitý namiesto CD motorových olejov. Súčasná.

API CF 2Motorové oleje pre dvojtaktné naftové motory vyžadujúce kontrolu oteru a tvorby usadenín. Môže byť použitý namiesto CD II motorových olejov. Súčasná.

API CF 4Motorové oleje pre veľkoobjemové alebo rýchlobežné naftové motory ťažkých nákladných áut, pracujúce najmä v diaľničnej prevádzke.
Pre modely od roku 1990. Môže byť použité namiesto CE motorových olejov. Súčasná.

API CG 4Motorové oleje pre zvlášť vysoko namáhané rýchlobežné naftové motory spaľujúce v diaľničnej prevádzke motorovú naftu s 0.05 % obsahom síry a pri terénnom použití motorovú naftu s 0.5 % obsahom síry.
Motorové oleje pre modely od roku 1994. Môže byť použité namiesto CD, CE a CF-4 motorových olejov. Súčasná.

API CH 4Kategória zavedená v roku 1998. Pre vysoko rýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 1998.
CH 4 motorové oleje majú špeciálne zloženie pre použitie s palivom s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4 a CG 4 motorových olejov. Súčasná.

API CI 4Kategória zavedená v roku 2002. Pre vysokorýchlostné štvortaktné motory, pri ktorých sa vyžaduje splnenie výfukových emisných noriem z roku 2004, zavedených v roku 2002.
CI 4 motorové oleje majú špeciálne zloženie a trvanlivosť pre používanie v motoroch s recirkuláciou výfukových splodín (EGR). Určený pre použitie v motoroch, ktoré používajú palivo s hmotnostným obsahom síry do 0.5%. Môže byť použité namiesto CD, CE, CF 4, CG 4 a CH 4 motorových olejov. Súčasná.

API CJ 4 (od r. 2006) – Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu a zahusteniu sadzami a vynikajúca čistota piestu.
Motorové oleje pre motory spaľujúce palivá pod 0,05% síry a vyhovujúce emisným limitom z r. 2007 pri použití filtra pevných častíc (PDF). Súčasná.

Prevodové oleje

API GL 1 – Prevodové oleje pre málo zaťažované prevodovky

API GL 2 – Prevodové oleje pre priemyselné a pomalé prevodovky

API GL 3 – Prevodové oleje pre normálne zaťažované prevodovky

API GL 4 – Prevodové oleje pre vysoko zaťažované a málo zaťažované hypoidné prevodovky

API GL 5 – Prevodové oleje pre vysoko zaťažované hypoidné prevodovky

Viskozitné triedy : 75W-x, 80W-x, 80W, 85W, 80, 90, 140, 250,

x môže byť 80, 85, 90 a 140

Domov | Opýtať sa na motorový olej | Zvýšenie tlakov a výkonu motora | Náhradné diely

získať ZDARMA e-book 9 zásad úspornej jazdy